ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนาม (District Malaria Worker) จำนวน 3 อัตรา / ประจำจ.อุบลราชธานี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนาม (District Malaria Worker) จำนวน 3 อัตรา / ประจำจ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี – raksthaingo มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้ ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สนาม (District Malaria Worker) จำนวน 3 อัตรา โครงการ มาลาเรีย (RAI-ICC) สถานที่ปฏิบัติงาน จ.อุบลราชธานี เงินเดือน ตามโครงสร้าง…น่วยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาค ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่สนาม จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นระยะๆ ประสานงานกับองค์กรภาคีของโครงการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : – จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์, สังคมศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านงานป้องกันโรคมาลาเรียหรืองานสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง – มีมน…

23 October 2015 | 11:11 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments