ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

รับสมัครงาน หางาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จังหวัดสงขลา – ุขภาพตำบลบ้านพรุ นั้น ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20- 35 ปี การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ขึ้นไป สาขาการงินและบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword, excel , power pointเป็นอย่างดี ภูมิลำเนาในตำบลบ้านพรุ, ตำบลพะตง หรือตำบลใกล้เคียง สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาราชการได้ นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน อดทน มีความประพฤติดี ขยันซ…โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ หมู่ 8 0863461341 ลำดับ : 125080 จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการของปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมส…

10 October 2016 | 10:54 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments