ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร ( ภาษาจีน ) ด่วนมาก

สมัครงาน งานว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร ( ภาษาจีน ) ด่วนมาก

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – อกประมาณ 350,000 ตันต่อปี บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาทางด้านคุณภาพและการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร ( ภาษาจีน ) ด่วนมาก 1. สนับสนุน / ช่วยเหลือ การทำงานของผู้บริหารระดับสูง 2. ควบคุมและตรวจสอบ งานต่างๆก่อนเสนอผู้บริหาร 3. ติดต่อนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. บันทึกและจัดท…บรม 14. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ ( สำนักงานใหญ่ ) คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศชาย – หญิง อายุ 26 -40 ปี 2. 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี 4. 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน 5. 5.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา หมายเหตุ : สามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้อย่างดี สถานที่ปฏิบัติงาน : รัชดาภิเษก ซอย 18 เข้ามาจากปากซอย 150 เม…

6 May 2017 | 2:06 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments