ผู้ช่วยเลขานุการ (Assistant Secretary to MD) 1 ตำแหน่ง

งาน มองหางาน ผู้ช่วยเลขานุการ (Assistant Secretary to MD) 1 ตำแหน่ง

วัฒนา, กรุงเทพฯ – ล งานเลขานุการ / งาน Personal Assistant * งานประเภทอื่นๆ งานอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน 14,000 – 20,000 บาท / เดือน สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ โบนัส / ประเงินเดือนประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ชุดยูนิฟอร์ม / ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / งานเลี้ยงประจำปี / วันหยุดพักผ่อนประจำปี / วันหยุดนักขัตกฤษ์ / ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ / เงินกู้ยืมพนักงาน Human Resoures Department อา…เข้าประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม (กรณีเลขานุการไม่อยู่) จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานที่สำคัญ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 30 – 33 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถคุยโต้ตอบ ภาษาอังกฤษได้บ้าง และเขียนตอบโต้อีเมลล์เชิงธุรกิจได้ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเ…

21 October 2015 | 7:54 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments