ผู้ตรวจการพยาบาล (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร) โทร 034-116-999 ต่อ 2407

รับสมัครงาน งานใหม่ ผู้ตรวจการพยาบาล (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร) โทร 034-116-999 ต่อ 2407

จังหวัดสมุทรสาคร – าพ สมัครงาน เก็บงาน ผู้ตรวจการพยาบาล (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร) โทร 034-116-999 ต่อ 2407-2408 รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 034-116-999 ต่อ 2407-2408 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจเยี่ยมแผนกต่างๆ เพื่อสำรวจความเรียบร้อย แล้ววางแผนแก้ไขปัญหาในเวรที่รับผิดชอบ 2.นิเทศการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในหน่วยงานที่ได้รับม…อบหมายนอกเวลาราชการและยามวิกาล 3.สำรวจปัญหาและความต้องการการพยาบาล ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4.แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 5.ประสานงานระหว่างหน่วยบริการพยาบาลทุกหน่วยในความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องการใช้ในยามฉุกเฉิน 6.กรณีเหตุการณ์สำคัญหรือเร่งด่วนให้รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที และบันทึกรายงานตามใบรายงานเหตการณ์สำคัญ เขียนรายงานลงสมุดเ…

13 June 2018 | 10:55 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments