ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Executive) ด่วน พัทยา สัตหีบ

สมัครงาน งานว่าง ผู้บริหารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Executive) ด่วน พัทยา สัตหีบ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ตำบลสัตหีบ, อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี – รสื่อสารที่ยอดเยี่ยม (ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการวิเคราะห์และมัลติทาสกิ้ง ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวคิดใหม่และนวัตกรรม ความสามารถในการทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันและตรงตามกำหนดเวลา ทักษะการเขียนโฆษณาที่ยอดเยี่ยม ความสามารถในการส่งมอบเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ (ข้อความรูปภาพและวิดีโอ) ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการตลาดออนไลน์ สนใจสมัครงาน ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Tel : 033-005-929… ability to work well under pressure and meet deadlines Excellent copywriting skills. Ability to deliver creative content (text, image and video) Knowledge of online marketing channels. Apply : Contact HR. Office Tel : 033-005-929 ext. 601 Or send your resume and photo to E-mail : jobs@rwpark.com เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว…

19 February 2018 | 6:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments