ผู้ประสานงานบ้านพัก (Shelter Coordinator) ประจำสำนักงานแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รับสมัครงาน หางาน ผู้ประสานงานบ้านพัก (Shelter Coordinator) ประจำสำนักงานแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย – บก.ไทยเอ็นจีโอ ประกาศรับสมัครงาน มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย ) มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(Adventist Development and Relief Agency : ADRA) เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านมนุษยธรรม ต้องการรับสมัครงานสำหรับโครงการรักษ์เด็ก ซึ่งมีเป้าหมายของโครงการเพื่อลดจำนวนเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจทางเพศ ในตำแหน่งต่อไปนี้ ผู้ประสานงานบ้านพัก (Shelter Coordinator) ประจำสำนักงานแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กร…อบการทำงาน บริหารจัดการบ้านพักของโครงการรักษ์เด็ก เพื่อให้มีสถานที่พักที่ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กหญิงในบ้านพัก สนับสนุนการศึกษาและพัฒนากิจกรรมที่เพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กหญิง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กหญิงจะปลอดภัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง และ ได้รับการปกป้องจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารจัดการ และ ดูแลกิจกรรมทั้งหมดของบ้านพัก ภายใต้ความดูแล และ การให้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการ ดำเนินการเพื่อให้เกิดบ้านพักและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กหญิง สน…

19 August 2015 | 12:52 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments