ผู้ประสานงานภาคสนาม (สุราษฎร์ธานี)

หางาน หางาน ผู้ประสานงานภาคสนาม (สุราษฎร์ธานี)

กรุงเทพฯ – าม และประเมินผลโครงการรวมถึงประสานงานกับองค์กรภาคีในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม สินค้าและบริการ สมัครงาน เก็บงาน ผู้ประสานงานภาคสนาม (สุราษฎร์ธานี) รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี (ทุกอำเภอ) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นหัวหน้าทีมในโครงการป้องการเอดส์สำหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด รับผิดชอบในการบริหารทีมงาน แล…ะงบประมาณโครงการ วางแผนงาน กำกับ ดูแลการดำเนินงาน การจัดทำรายงาน การติดตาม และประเมินผลโครงการรวมถึงประสานงานกับองค์กรภาคีในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขสาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การบริหารโครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ด้าน HIV / AIDS อย่างน้อย 2-3 ปี – มีทักษ…

11 June 2018 | 10:17 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments

comments