ผู้ประสานงานวิชาการ

งาน หางานใหม่ ผู้ประสานงานวิชาการ

ไทย – ผู้ประสานงานวิชาการ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ คุณสมบัติทั่วไป 1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2.มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม 3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้ 4.สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว 5.มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจา…นับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ 4.ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต 5.ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต 6.จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง 7.เสนอแนะแ…

23 July 2017 | 7:45 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments