ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ , ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

สมัครงาน หางานใหม่ ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ , ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ไทย – รงการ “เสริมพลังชีวิตเด็กชาติพันธุ์ ; ส่งเสริมสิทธิเด็กด้านสุขภาวะทางเพศ การเข้าถึงสถานะบุคคล และได้รับการคุ้มครองจากกระบวนการค้ามนุษย์ (Ethnic and Indigenous Children Empowerment by Enhancing Education on Child Rights for Reproductive Health, Attaining Legal Status and Protection from Human Trafficking: EICE) พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.1. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1.เป็นหญิงหรือชายอายุ 25-35 ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถประจำสำนักงานสนามของ…มูลนิธิรักษ์เด็ก อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางขึ้นลงพื้นที่ภูเขา ห่างไกล ชายแดน ได้อย่างสม่ำเสมอและสามารถขับขี่รถยนต์ได้ 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา สาธารณสุข,สังคมศาสตร์,หรือการศึกษา 3.มีบุคลิกภาพดีชอบการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับเครือข่ายที่โครงการดำเนิน งานร่วมได้ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 4.มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และประสบการณ์ในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กเยาวชน หรือมีประสบการณ์ในการบริหา…

30 September 2018 | 2:55 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments