ผู้ประสานงาน-ธุรการฝ่ายบริหาร

หางาน หางาน ผู้ประสานงาน-ธุรการฝ่ายบริหาร

บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด – ดอนเมือง, ดอนเมือง, กรุงเทพฯ – หลักสี่, กรุงเทพฯ – บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส เอ็ม ซี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจหลักคือนำเข้าและส่งออก รวมทั้งจัดจำหน่ายค้าปลีกและค้าส่ง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อย่างเต็มรูปแบบ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจนำเข้า และค้าส่งกล้องวงจรปิด CCTV-IP CAMERA มากว่า 10 ปี โดยสินค้ามาจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี และจีน ซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่ในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จึงมุ่งหน้าพัฒนากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในระบบ analog digital และ IP Camera… เพื่อทำหน้าที่เป็นยามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในแหล่งที่พักอาศัย ที่ทำงาน และที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกสรรผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อสังคมไทยให้มากที่สุด บริษัทเอส เอ็ม ซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลสินค้าใหม่สู่ตลาดรวมถึงข้อมูลด้านศักยภาพของ 6 บริษัท คู่ค้าหลักที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผ่านบริษัทเอส เอ็ม ซีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อม…

1 May 2017 | 6:15 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments