ผู้ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

งาน หางาน ผู้ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

ไทย – ผู้ประสานงาน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรี บุคลิกภาพ ต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคม มีความสนใจด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเพื่อชุมชน มีความสนใจด้าสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาได้ดี กระตือรือร้น มีความยิดหยุ่น มีวินัย รู้จักการวางแผนการทำงานและทำงานได้อย่างมีระบบ มีความรับผิดขอบ อดทน มุ่นมั่นแก้ไขปัญหาได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word , Excel, Powerpoint lllustor…

3 December 2017 | 7:28 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments