ผู้พิการ (พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างเทคนิการผลิต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ)

หางาน มองหางาน ผู้พิการ (พนักงานฝ่ายผลิต , ช่างเทคนิการผลิต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ไทย – เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พ่อบ้าน,แม่บ้าน,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานฝ่ายผลิต ,ช่างเทคนิการผลิต ,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ,เจ้าหน้าที่ธุรการและตำแหน่งอื่น ๆ อีกหลายตำแหน่ง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถและตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน จังหวัด สมุทรปราการ อัตราที่รับ 10 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้พิการส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแต่สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้ 2. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง… ติดต่อ คุณนพดล / คุณรจนา สวัสดิการ 1.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 2.รถรับส่งพนักงาน 3.อาหารกลางวัน 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว 6.ประกันชีวิต 7.โบนัสประจำปี 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีสมรส คลอดบุตร 10.เงินเกษียณอายุ 11.ค่าเดินทางในวันหยุด 12.เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานภายนอก 13.เงินยืมฉุกเฉิน 14.ลาทำบัตรประชาชน 15.ลาเพื่อการศึกษาบุตร 16.ลาสมรส 17.ลาอุปสมบท วิธีการสมัคร 1. สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail Summit Auto…

10 August 2015 | 3:24 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments