ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ (จ.กาญจนบุรี)

สมัครงาน หางาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ (จ.กาญจนบุรี)

ตำบลท่ามะขาม, อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี – เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 28 กันยายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 71000 และมีสาขามากกว่า 141 สาขา ครอบคลุมภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการด้านสินเชื่อเงินสด โดยใช้ทะเบียนรถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน” สวัสดิการ – ประกันสังคม – ยูนิฟอร์ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันอุบัติเหตุ – กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ประจำปี – สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับพนักงาน – โบนัสป…ระจำปี ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อ (จ.กาญจนบุรี) รายละเอียดของงาน – จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ – วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม – สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีม – พัฒนาระบบงานด้านการบริหารคุณภาพสินเชื่อ การติดตามผลงาน, ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การให้รางวัลหรือค่าตอบแทน – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบ…

11 September 2017 | 10:25 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments