ผู้อำนวยการ (สาขาสมุทรสาคร)

งาน หางานใหม่ ผู้อำนวยการ (สาขาสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – ลก. สวัสดิการ – ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. – ประกันสังคม – ค่ารักษาพยาบาล – ประกันชีวิต – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ – วันพักผ่อนประจำปี 10 วัน – OT – งานเลี้ยงประจำปี – ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ค่าสึกหรอรถ/ Incentive(ตามตำแหน่งงาน) – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัส (ตามผลประกอบการ) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ (สาขาสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นผู้นำทางด้านการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการ 2. พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ก…นรายงานผลการทดสอบ 10. ควบคุมดูแลการเงินของสาขา รวมถึงการควบคุม ดูแลหนี้ค้างชำระ 11. บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset) ของสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการควบคุมดูแลทรัพย์สินของสาขา 12. บริหารบุคลากรของสาขาให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการหรือองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้าน…

19 November 2017 | 11:58 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments