ผู้เชี่ยวชาญการขาย

งาน มองหางาน ผู้เชี่ยวชาญการขาย

DOUBLE PINE Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ข้าใจผลิตภัณฑ์ ERP software หรือ SaaS (Software as a Service) มีประสบการณ์ในการทํางาน หรือเกี่ยวข้อง หรือทําการขาย เกี่ยวข้องกับธุรกิจจริง (Real sector เช่น ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต การส่งออกนําเข้า การบริการ เป็นต้น) การใช้ IT: ใช้ Microsoft Office และ Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ชาญฉลาด ค้นหาข้อมูลเก่งภาษา: ไทย (ฟัง พูด เขียน ระดับสูง) อังกฤษ (ปานกลาง) ภาษาอ่ืน เช่น ญี่ปุ่น จีน จะ เป็นประโยชน์ มนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal skill): ชอบสื่อสารและอยู่ทํางานร่วมกัน การนําเสนอ: ทํา…านเพิ่มเติมจากบริษัทนี้ ตำแหน่งงานว่างที่คุณน่าจะสนใจ Jobnisit จะทำให้คุณเห็นภาพว่า การทำงานกับ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด นั้นเป็นอย่างไร ยกตัวอย่าง เช่น ฐานเงินเดือนของบริษัท ประสบการณ์การทำงาน ภาพภายในออฟฟิศ และอื่นๆ นี่คือหน้า ข้อมูลบริษัท ของ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด ข้อมูลทุกอย่างจะถูกโพสแบบไม่ระบุตัวตนโดยคนจริงๆ ที่ทำงานอยู่ที่ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด หากคุณกำลังหางานที่ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด สามารถสมัครงานผ่านหน้านี้ และใบสมัครของคุณจะส่งตรงไปยังบริษัท เว็บหางานที่มอบโอกาสดี ๆ…

1 June 2016 | 7:44 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments