ผู้เชี่ยวชาญ

หางาน งานว่าง ผู้เชี่ยวชาญ

Apple – กรุงเทพฯ – ับลูกค้าให้มากที่สุด ความสำเร็จของคุณวัดจากผลการทำงานในทีมและรายบุคคล เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของร้านค้าโดยรวม คุณภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทน Apple และคุณมีความพึงพอใจอย่างมากจากการช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับ Apple ข้อกำหนดเพิ่มเติม • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple และกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความหลงใหลนั้นให้กับผู้อื่น • พร้อมจะเรียนรู้และพร้อมรับแนวทางที่เป็นเบื้องหลังของรูปแบบการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน เป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้ฟังท…ี่ดี และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ คือบริษัทที่ว่าจ้างโดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความต่าง เรายังทุ่มเทให้กับการมอบโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าให้แก่ผู้สมัครทุกราย Apple มุ่งมั่นที่จะร่วมงานและอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมให้กับผู้สมัครที่มีความทุพพลภาพทางร่ายกายและสติปัญญา Apple เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดสิ่งเสพติด…

10 October 2017 | 7:29 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments