ผู้แทนขายประจำพิษณุโลก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์

รับสมัครงาน หางาน ผู้แทนขายประจำพิษณุโลก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์

ภาคกลาง – Room Zone **( มีบรรยากาศการทำงานเป็นกันเองมีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความมั่นคงสูง)** ***Attractive remuneration and employee benefits*** ตำแหน่ง : ผู้แทนขายประจำพิษณุโลก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ รายละเอียดของงาน เป็นตัวแทนของบริษัท รับผิดชอบในส่วนของงานขาย ประกันภัยรถยนต์, โปรแกรมขยายการรับประกันรถยนต์, โปรแกรมขยายการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ประกันการเดินทาง ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานใกล้ชิดกับผู้แทนจำหน่าย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสนับสนุน เพื่อบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าต…ามยอดขายที่กำหนด เป็นตัวแทนของบริษัท ในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการขาย จัดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ รวมถึงแจ้งสิทธิประโยชน์กับพนักงานขายของผู้แทนจำหน่าย เข้าเยี่ยมผู้แทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี สามารถทำรายงานการทำงานประจำสัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ พิษณุโลก/กำแพงเพชร/นครสวรรค์ หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 3 15,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป จบ…

23 March 2017 | 11:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments