ผู้แทนขายยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด (นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต)

หางาน มองหางาน ผู้แทนขายยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด (นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต)

ภาคใต้ – ะรับผิดชอบในการทํางานขององค์กรในด้านต่างๆอย่างจริงจังและได้เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่หนึ่งในสามลําดับแรกของตลาดวงการยาที่เราร่วมแข่งขัน สวัสดิการ 1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2. โบนัสประจำปี 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ยาสวัสดิการ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. ประกันสังคม 7. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : ผู้แทนขายยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด (นครศรีธรรมราช,กระบี่,พังงา,ภูเก็ต) รายละเอียดของงาน – ร…ับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย – ดูแลลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ – ออกตลาดพบลูกค้าเสนอ และรับ Order – ทำรายงานการพบลูกค้า และข้อมูลในตลาด – อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว มีจิตวิทยาในการพูด ชักจูง โน้วน้าวได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับข…

26 February 2016 | 11:16 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments