ผู้แทนขายร้านค้า ประจำจังหวัดชลบุรี ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี

สมัครงาน งานว่าง ผู้แทนขายร้านค้า ประจำจังหวัดชลบุรี ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ัพเดต : 14 ต.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 30,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ติดต่อประสานงานกับร้านค้า, เจ้าของโครงการ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานกับร้านขายวัสดุก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ 3. เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 4. ดูแล สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกช่องทาง 5. ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ 6. จัดเตรียมข้อมูลสินค้า รา…คา คุณสมบัติ รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 7. เข้าร่วมการประมูลและให้ความช่วยเหลือตามที่ผู้บริหารต้องการ 8. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องโปรโมชั่น 9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขาย และทำรายงานการขายให้ทางผู้บริหาร 10. ปิดการขายให้ได้ตามที่บริษัทคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้ สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : – Life insurance, Group health insurance – Social insurance, Provident fund – Annual health check – Company air bus & Van – Diligent allowance – Sport Activitives – Scholoarship…

14 October 2016 | 10:37 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments