ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (จ.ลำพูน)

สมัครงาน หางาน ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (จ.ลำพูน)

จังหวัดลำพูน – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (จ.ลำพูน) รา…ยละเอียดของงาน – ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย – ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน – ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท – ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่ลูกค้า – ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า และดำเนินการเปิดลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อขยายยอดขาย – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลำพูน อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 – 28 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ปร…

13 September 2015 | 10:07 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments