ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (ลำพูน)

งาน หางานใหม่ ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (ลำพูน)

เบทาโกร – จังหวัดลำพูน – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (ลำพูน) ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 21 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแ…บบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : – ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย – ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน – ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท – ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่ลูกค้า – ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า และดำเนินการเปิดลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อขยายยอดขาย – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.โบนัสประจำปี ( 2 ครั้งต่อปี ) 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3…

21 September 2015 | 10:17 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments