ผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ดูแลสินค้าส่งออก)

รับสมัครงาน งานว่าง ผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ดูแลสินค้าส่งออก)

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ – ลี้ยงชีพ – ปรับเงินเดือนประจำปี – ประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบางตำแหน่ง) – เบี้ยขยัน (เฉพาะบางตำแหน่ง) – ค่าน้ำมันรถ (เฉพาะบางตำแหน่ง) – สวัสดิการเงินกู้ – การลาศึกษา – วันหยุดพักร้อน – ห้องพยาบาล มีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล – ชุดยูนิฟอร์ม – ตรวจสุขภาพประจำปี – เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร/กระเช้าเยี่ยมไข้, คลอดบุตร – เงินช่วยเหลือประกอบพิธีต่างๆ – กองทุนการศึกษาบุตรเรียนดี – ผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน ตำแหน่ง : ผู้แทนขายเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (ดูแลสินค้าส่งออก) รายละเอียด…ของงาน เจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ (กลุ่มลูกค้าผู้ส่งออก) Job Descriptions (Roles & Responsibilities) – ดูแลบริการลูกค้ากลุ่มตัวแทนส่งออก (Export Trading Agent) ที่มีธุรกิจในประเทศไทย (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่จัดทำใบเสนอราคา, รับคำสั่งซื้อ, ยืนยันคำสั่งซื้อ, ติดตามสถานะ, ติดตามดูแลเรื่องการชำระเงินและการส่งสินค้าให้เรียบร้อย (One Stop Service) – ต้องเดินทางอกตลาดเพื่อเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แนะนำข้อมูลสินค้าและรายละเอียดต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่น และติดตามยอดการสั่งซื้อส…

14 June 2018 | 10:17 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments