ผู้แทนขาย

สมัครงาน หางาน ผู้แทนขาย

ตำบลธาตุเชิงชุม, อำเภอเมืองสกลนคร, จังหวัดสกลนคร – ลนคร – กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร : 085-445-4334, 091-065-0090, 086-891-4540 แฟกซ์ : -…ดำเนินธุรกิจออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล OPD และ IPD ณ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงาน เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ ทุพพลภาพ ทุพพลภาพ(ในงาน)และเสียชีวิตภายหลัง เสียชีวิต/เสียชีวิตเนื่องจากกา…

22 February 2018 | 11:47 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments