ผู้แทนยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-นครนายก)

หางาน กำลังหางาน ผู้แทนยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-นครนายก)

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด – ประเวศ, กรุงเทพฯ – สวนหลวง, กรุงเทพฯ – บบเดิม อีกทั้งมีการดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบในการทํางานขององค์กรในด้านต่างๆอย่างจริงจัง และได้เน้นถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําและเสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทํางานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ก้าวไปสู่หนึ่งในสามลําดับแรกของตลาดวงการยาที่เราร่วมแข่งขัน ผู้แทนยาโรงพยาบาลต่างจังหวัด(ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-นครนายก) – รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย – ดูแลลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ – ออกตลาดพบลูกค้า นำเสนอ และรับ Order – ทำรายงานการพบลูกค้าและข้อมูลในตลาด – อื่น ๆที่ได้ร…ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา 1 เงินเดือน N/A สวัสดิการ 1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2. โบนัสประจำปี 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. ยาสวัสดิการ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. ประกันสังคม 7. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 2. มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว 3. มีจิตวิทยาในการพูด ชักจูง โน้วน้าวได้ดี 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่ 6. หากมีประสบการณ์ในด้านการขายยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน พัฒนาการ ซอย 20 แยก 4 จังหวัด กร…

3 September 2015 | 7:22 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments