พนักงานการตลาด ภาคเหนือตอนบน (ยกเว้นเชียงใหม่)เชียงราย,พะเยา,น่าน,ลำปาง,แพร่

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานการตลาด ภาคเหนือตอนบน (ยกเว้นเชียงใหม่)เชียงราย,พะเยา,น่าน,ลำปาง,แพร่

จังหวัดเชียงใหม่ – อบหมาย มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ตนเองปฎิบัติงาน 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี รักในงานบริการ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สามารถทนแรงกดดดันได้เป็นอย่างดี 5. ชอบความท้าทาย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน เชียราย,พะเยา,น่าน,ลำปาง,แพร่…

12 June 2017 | 10:33 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments