พนักงานการตลาด ภาคเหนือตอนบน (ยกเว้นเชียงใหม่)เชียงราย,พะเยา,ลำปาง,ลำพูน

หางาน กำลังหางาน พนักงานการตลาด ภาคเหนือตอนบน (ยกเว้นเชียงใหม่)เชียงราย,พะเยา,ลำปาง,ลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่ – อบหมาย มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ตนเองปฎิบัติงาน 3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี รักในงานบริการ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สามารถทนแรงกดดดันได้เป็นอย่างดี 5. ชอบความท้าทาย พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงราย,พะเยา,ลำปาง,ลำพูน…- ดูแลลูกค้าตามฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ – ติดตต่อประสานงานกับลูกค้า – เอกสารงานขาย – สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ – และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย – การตลาดที่มีภูมิลำเนาในอำเภอเมือง ของภาคเหนือตอนบน จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินเดือน 10,001 – 12,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับม…

29 June 2017 | 10:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments