พนักงานการเงินรับ

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานการเงินรับ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) – กรุงเทพฯ – ู้สมัครงาน : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน 3. สามารถพิมพ์ดีดได้ 30 คำ/นาที 4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี 6. มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจบริการ รายละเอียดบริษัท : เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าท…รื่องการชำระเงิน 7. ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ 8. สรุปรายงานการรับเงินประจำวัน 9. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติออกใบลดหนี้ และออกใบลดหนี้ 10. ขออนุมัติตั้งเบิกคืนเงินลูกค้ากรณีชำระเงินเกิน 11. พิมพ์ซองเพื่อส่งใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ทางไปรษณีย์ 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำแหน่งการเงินจ่าย ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสุขุมวิท ซอย 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง คุณสมบัติผ…

25 March 2016 | 8:12 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments