พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

งาน หางานใหม่ พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์

ภาคกลาง – บริษัทคูโบต้า(ฮั้วเฮงหลี) เป็นศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 การบริการรวดเร็วทันใจและได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในเรื่องการบริการ เพราะเราให้ความ สำคัญของลูกค้ามาเป็นที่หนึ่งเสมอ โดยคูโบต้าจะจำหน่ายสินค้าที่มี คุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศให้กับ”ลูกค้า” บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์คูโบต้า ไถนาทุกชนิดและจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ต่อพวง พร้อมทั้งรับซ่อมและบริการหลังการขาย เปิดดำเนินกิจการเมื่อปี 2551 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดน…ครสวรรค์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้แก่ กระบวนการสรรหา/ว่าจ้างพัฒนาทักษะของพนักงานการให้บริการการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม การทำงานและระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มภาคภูมิในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์กรเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ/พนักงาน ตลอดจนสังคมรอบๆบริษัทให้มีความน่าอยู่และมีความผาสุขร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานเพื่อโอกาสในการก้าวหน้าในสายงานอาชีพ, โครงสร้างเงินเ…

7 April 2016 | 10:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments