พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวต่างชาติ ญี่ปุ่น) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / สีลม สุรวงศ์ บางรัก

งาน งานใหม่ พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวต่างชาติ ญี่ปุ่น) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / สีลม สุรวงศ์ บางรัก

บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน) – บางรัก, กรุงเทพฯ – บริษัท อี เอ็ม ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ทั้งงานด้านก่อสร้างทั่วไป งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล เช่น โรงแรม อาคารสูง ศูนย์ประชุมฯ โรงงาน เป็นต้น ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและกระตือรือร้นเข้ามาร่วมงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวต่างชาติ ญี่ปุ่น) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ / สีลม สุรวงศ์ บางรัก -สามารถรู้เส้นทางในกรุงเทพ เป็นอย่างดี -ดูแล เอาใจใส่ รถ…ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี -ดูแล รับ-ส่ง คนงาน ไปปฏิบัติงานไซด์งานต่างๆ อัตรา 1 เงินเดือน 12,000-30,000 สวัสดิการ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันสังคม 3.โบนัสประจำปี 4.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 5.งานเลี้ยงประจำปี 6.ค่าล่วงเวลา 7.ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด 8.ค่าที่พัก ต่างจังหวัด 9.เงินกู้ ธ.ออมสิน 10.เงินกู้ ธ.อาคารสงเคราห์ 11.เงินช่วยเหลือกรณี เจ็บป่วย,คลอดบุตร,เสียชีวิต เป็นต้น 12.อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย อายุ 30-50 ปี 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 3. ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจ…

27 September 2015 | 6:59 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments