พนักงานขับรถยกไฟฟ้า (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

หางาน งานว่าง พนักงานขับรถยกไฟฟ้า (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ – ะอะไหล่ต่างๆ 2.ดูแลเอกสารการเบิก-จ่ายอุปกรณ์และอะไหล่ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ของส่วนงานคลังอะไหล่ 3.จัดทำรายงานต่างๆ ของส่วนคลังอะไหล่ 4.ควบคุมการ… 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท 13 ก.ย. 59 16 . รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังสินค้า 1. รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. เช็คสินค้าและเคลื่อนย้ายสู่หน่วยงานขนส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงานวันจันทร์ – วัน… 5 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์ 13 ก.ย. 59 17 . – รับวัตถุดิบ สินค้า และตรวจนับ… 8 . – จัดสินค้าเข้าคลังสินค้า – ตรวจนับสต๊อกตามที่ได้รับมอบหมาย – ทำเอกสารรับเข้าจ่ายออก 3 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง 13 ก.ย. 59 9 . จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานขนส่ง เน้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 13 ก.ย. 59 10 . 1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 13 ก.ย. 59 11 . ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ…

13 September 2016 | 10:41 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments