พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

งาน หางานใหม่ พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด – จังหวัดกาญจนบุรี – บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัท ที่ให้บริการ ด้านการจัดหาบุคลากร(Outsource Services) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้ง ธนาคารชั้นนำต่างๆ มีความต้องการอัตรากำลังจำนวนมาก เข้ามาร่วมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ โดยยึดหลักที่ว่า “ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัท” พนักงานขับรถยนต์ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ประจำหน่วยงาน กฟผ. ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น… : 1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ 2. ต้องผ่านการเกณท์ทหารแล้ว 3. วุฒิ – ม.3หรือเทียบเท่า 4. มีใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 6. ไม่เคยต้องโทษ สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี วิธีการรับสมัครงาน : กรุณาเดินทางมาสมัครด้วยตัวเอง (รับสมัครวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 น.-11.30 น.และ 13.00 น.-16.30 น.) พร้อมแนบเอกสารสมัครงาน จำนวน 3 ชุด วันสมัครงานจะทำกา…

20 May 2018 | 7:14 am งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments