พนักงานขับรถ(รถตู้)

งาน หางาน พนักงานขับรถ(รถตู้)

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ พนักง…่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,) พร้อมตัวจริง 5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) พร้อมตัวจริง 6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) พร้อมตัวจริง 7. ใบขับขี่ (ถ้ามี) 8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 10. ผลตรวจสุขภาพประจำปี ล่าสุด สำหรับผู้ที่สมัคร Part time จำเป็นต้องมี โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ติดต่อ : คุณอมรรัตน์ เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขต คลองเตย กรุงเ…

6 September 2015 | 6:37 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments