พนักงานขับรถรับ – ส่ง ลูกค้า

หางาน งานใหม่ พนักงานขับรถรับ – ส่ง ลูกค้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภา…คในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท 1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้าแผนก หรือ เจ้าหน้าที่ในแผนกโดยไม่ขาดตกบกพร่อง 2.ขับรถรับ ส่ง พนักงานที่มีภาระกิจในการติดต่องานทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ 3.บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ไปใช้ การเติมน้ำมัน ระยะทางการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 4.ตรวจเช็คส…

4 June 2018 | 10:21 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments