พนักงานขับรถส่งของ (โรงงานสมุทรสาคร)

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงานขับรถส่งของ (โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – ลาทำการ สำนักงานใหญ่ ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ โรงงานสาขา เวลาทำการของโรงงาน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตำแหน่ง : พนักงานขับรถส่งของ (โรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน – ขับรถส่งสินค้าจากโรงงานไปยังสถานที่ต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความชำนาญเส้นทาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สุขภาพแข็งแรง วิธีการสม…ัคร – สมัครงานผ่านทาง Jobthai – สมัครผ่านทาง E-mail คุณกนกวรรณ (เบล) หัวหน้าฝ่ายบุคคล / HR SUPERVISOR เอกสารนำมาประกอบการสัมภาษณ์ 1) ประวัติส่วนตัว / Resume 1 ชุด 2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4) รูปถ่าย 1 ใบ 5) วุฒิการศึกษา 1 ใบ 6) หนังสือรับรองการผ่านงาน/สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) 7) ใบประกาศนียบัตร/Certificate (ถ้ามี) ติดต่อ คุณกนกวรรณ(เบล) บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด 1168/64 CDEF อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กร…

7 June 2017 | 10:53 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments