พนักงานขับรถโม่ (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์ / วังชมภู)

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงานขับรถโม่ (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์ / วังชมภู)

ตำบลวังชมภู, อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, จังหวัดเพชรบูรณ์ – บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็น หจก.วี.สถาปัตย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2528 เพื่อประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไปภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโต จึงได้ขยายรับงานก่อสร้างนอกจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบด้วยกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร, เขื่อน, สะพานและงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ครบวงจร ซึ่งมีลูกค้าสำคัญคือ หน่วยงานราชการเช่น กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมชลประทานและ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป…็นต้น สวัสดิการ – ชุดพนักงาน – บ้านพักพนักงาน – ประกันอุบัติเหตุ – ประกันสุขภาพ – ค่าโทรศัพท์ – เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ – ค่าเสื่อมสภาพการใช้รถยนต์ส่วนตัว – กองทุนประกันสังคม – กองทุนเงินทดแทน – โบนัสประจำปี – มีกิจกรรมสัมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : พนักงานขับรถโม่ (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์ / วังชมภู) รายละเอียดของงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไ…

11 January 2017 | 11:10 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments