พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารสำนักงาน

รับสมัครงาน งานว่าง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารสำนักงาน

ไทย – ี่มั่นคง มีกำไรและมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการ ได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกัน อาทิเช่น – ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารสำนักงาน รายละเอียดของงาน ขับรถยนต์ ดูแลรถยนต์ ฝ่ายบริหารสำนักงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหาน…กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพและทันสมัยครบวงจร แก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน ปัจจุบันมีเครือข่ายบริษัทที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนครอบคลุม 16 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานประจำมากกว่า 3,500 คน โดยมีเงินทุนในส่วนของเจ้าของมากกว่า 45,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล ได้ขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยก่อตั้ง “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีฐานะทางการเงินท…

14 August 2016 | 10:49 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments