พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โฮมโปรกาญจนบุรี

หางาน งานว่าง พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โฮมโปรกาญจนบุรี

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด – จังหวัดกาญจนบุรี – รม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) – เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ – เบี้ยขยัน – เงินโบนัสประจำปี – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี – รางวัลแห่งการทำงาน ครบ 10 ปี 20 ปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ : – สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน – เงื่อนไขประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตตามกรมธรรม์และอายุงาน คุณสมบัติผู้สม…ายในร้านได้ – ดูแล จัดวาง และ จัดระเบียบสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ – งานธุรการงานขาย เช่น รับชำระเงิน ตรวจนับสินค้า อัตรา 3 เงินเดือน 9,000-11500 สวัสดิการ สวัสดิการและผลประโยชน์ที่เพียบพร้อมสำหรับคุณ (ตามอายุการทำงาน) – ประกันสุขภาพพนักงาน ( ผู้ป่วยใน+ผู้ป่วยนอก+ทันตกรรม+อุบัติเหตุ+ค่าห้อง) เจ็บป่วยรักษาฟรี บริษัทฯ จ่ายให้ โดยสามารถใช้ได้กับ โรงพยาบาล 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ – ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต – กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต – เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานถึงแก่กร…

28 February 2016 | 8:39 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments