พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัส พัฒนาการ

สมัครงาน กำลังหางาน พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัส พัฒนาการ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2519 ภายใต้ร้านหนังสือในนาม “ร้านนายอินทร์” มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักในงานบริการ รักการอ่านหนังสือ และพร้อมเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัทฯ ด้วยปณิธานที่ว่า “เราทำงานเพื่อความสุข และความรุ่งโรจน์ของสังคม” พนักงานขายประจำร้านนายอินทร์ โลตัส พัฒนาการ – แนะนำหนังสือภ…รม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ (สมัครตามความประสงค์ของพนักงาน) – เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ – เบี้ยขยัน – เงินโบนัสประจำปี – ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี – ตรวจสุขภาพประจำปี – รางวัลแห่งการทำงาน ครบ 10 ปี 20 ปี – กิจกรรมสันทนาการต่างๆ – โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีพ หมายเหตุ : – สิทธิสวัสดิการจะได้รับเมื่อพนักงานผ่านทดลองงาน – เงื่อนไขประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตตามกรมธรรม์และอายุงาน คุณสมบัติผู้สม…

12 August 2015 | 7:07 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments