พนักงานขายประจำสาขา จ.ลำพูน

งาน หางาน พนักงานขายประจำสาขา จ.ลำพูน

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด – ไทย – 2. อายุ 18-30 ปี 3. วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปวชขึ้นไป(ปวช.,ปวส.ม.6,อนุปริญญา,ปริญญาตรี) 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. รักงานบริการ 6. บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี 7…….

10 January 2019 | 6:47 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments