พนักงานขายประจำหน่วยรถ ศูนย์โคราช เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

งาน มองหางาน พนักงานขายประจำหน่วยรถ ศูนย์โคราช เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดสมุทรสงคราม – นโยบายของบริษัทไปปฎิบัติให้เกิดขึ้นจริง 3.การบริหารและรับผิดชอบด้านการเงิน 4.บรรลุเป้าหมายที่ได้รับผิดชอบ ( ยอดขาย , การบริหารสินค้าคงคลัง ,การกระจายสินค้า ,การจัดเรียง,การบริหารลูกหนี้ ) หน้าที่รับผิดชอบ :- 1. บรรลุเป้าหมายการขาย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มยอดขายและฐานลูกค้าในตลาด ลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนและตรงเวลา เสนอสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้า 2. การชำระหนี้ของลูกค้า สามารถเก็บชำระหนี้ของร้านค้าที่ตนรับผิดชอบได้ ตรวจสอบข้อมูลการเก็บชำระหนี้ได้ และ รักษาผลประโยชน์ของบริษ…ับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา” 10 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 06 พ.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย ในร้านค้าเล็กประเภทเงินสด 2.นำ…

8 May 2016 | 10:05 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments