พนักงานขายผลิตภัณฑ์ CP

งาน กำลังหางาน พนักงานขายผลิตภัณฑ์ CP

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) – ตำบลประจวบคีรีขันธ์, อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จำนวนอัตรา 15 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหาร,การจัดการ,การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด 1. จบการศึกษาปริญญาตรี……

6 February 2019 | 7:43 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments