พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.เพชรบูรณ์/จ.นครสวรรค์

สมัครงาน ค้นหางาน พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.เพชรบูรณ์/จ.นครสวรรค์

ไทย – เราเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำ ของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาไทย และก้าวไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแหน่ง : พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.เพชรบูรณ์/จ.นครสวรรค์ รา…ยละเอียดของงาน นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สถานที่ปฏิบัติงาน จ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.เพชรบูรณ์/จ.นครสวรรค์ หลายจังหวัด อัตรา 4 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft…

27 August 2015 | 10:35 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments