พนักงานขายส่วนภูมิภาค พื้นที่ จ.อุดรธานี

สมัครงาน มองหางาน พนักงานขายส่วนภูมิภาค พื้นที่ จ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – เราเป็นบริษัทผู้ผลิตหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำ ของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาไทย และก้าวไปด้วยกัน ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแหน่ง : พนักงานขายส่วนภูมิภาค พื้นที่ จ.อุดรธานี รายละเอียดของงาน นำเสนอและขายหนังสือแ…บบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุดรธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 38 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความสามารถในการนำเสนอสินค้า, มีความรับผิดชอบ, ซื่อสัตย์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้ ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว สามารถปฏิบัติงานที่จังห…

10 October 2015 | 10:19 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments