พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี

งาน ค้นหางาน พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด – จังหวัดอุบลราชธานี – บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา เป็นผู้ผลิตหนังสือเรียน ผลิตตำราเรียน และสื่อการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการศึกษาไทย มาร่วมงานขับเคลื่อนอุดมการณ์ไปด้วยกัน พนักงานขายส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธาน…ี – เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท (แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ) – ติดต่อทำการขายกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา 3 เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท สวัสดิการ • กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดสวัสดิการ/วันหยุดอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง) ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง) ตรวจสุขภาพประจำปี เบิกเงินเดือนล่วงหน้า เงินช่วยเหลือต่างๆ ทุนการศึกษาพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร ทุนเรียนดีสำหรับบุตร ท่องเที่ยวประจำปี ฝึกอ…

9 October 2015 | 10:27 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments