พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (นครราชสีมา/บุรีรัมย์/อุบลราชธานี/ศรีษะเกษ/สุรินทร์/ขอนแก่น/กาฬสิน/ร้อยเอ็ด/อุดร/มหาสาราคาม/เลย)

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (นครราชสีมา/บุรีรัมย์/อุบลราชธานี/ศรีษะเกษ/สุรินทร์/ขอนแก่น/กาฬสิน/ร้อยเอ็ด/อุดร/มหาสาราคาม/เลย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ตำแหน่ง : พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (นครราชสีมา/บุรีรัมย์/อุบลราชธานี/ศรีษะเกษ/สุรินทร์/ขอนแก่น/กาฬสิน/ร้อยเอ็ด/อุดร/มหาสาราคาม/เลย) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 21 มกราคม 2559 จำนวน 5 อัตรา ระดับเงินเดือน เงินเดือน 10000+เบี้ยเลี้ยง 220+ค่าที่พัก 350 + ค่าคอมมิชชั่น ลักษณะการทำงาน รับผิดชอบต่อเป้าหมายยอดขายและมีส่วนร่วมในการวางแผนการขายสินค้า การเก็บเงิน นำส่งเงิน ดูแลจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง ในร้านค้าปลีก (เช่นร้านโชห่วย ร้านขายของชำ ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น) ในช่อง…ทางจำหน่ายร้านค้าทั่วไป (Traditional Trade) ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบริการ, เพิ่มการกระจายสินค้า ครอบคลุมร้านค้าเยี่ยมและร้านค้าซื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ประเมิน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาโอกาสและกำหนดแผนการพัฒนา ดำเนินการแก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสทางธุรกิจกับลูกค้าเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและยั่งยืน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี 2. การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไปหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3…

22 January 2016 | 5:19 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments