พนักงานขายหน่วยรถเงินสด – นครศรีธรรมราช

สมัครงาน หางานใหม่ พนักงานขายหน่วยรถเงินสด – นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช – ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมีนาคม 2555 จัดเป็นบริษัทระดับโลกมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริคมีสำนักงานครอบ คลุมถึง 650 แห่งใน 35 ประเทศ ซึ่ง 630 แห่งตั้งอยู่ในเอเชียรวมทั้งมีพนักงานผู้ชำนาญการอีก 26,000 คน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม…าน – เงินค่าการศึกษาบุตร – เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต – รางวัลการทำงานนาน – เงินเกษียณอายุ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 – 35 ระดับการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม :…

22 October 2016 | 10:45 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments