พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัด นครราชสีมา

หางาน หางานใหม่ พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัด นครราชสีมา

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด – จังหวัดนครราชสีมา – ีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Goods) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare) หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม (Performance Materials) หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) และฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง (Central Service) พนักงานขายหน่วยรถเงินสดประจำจังหวัด นครราชสีมา ลักษณะงาน – รับผิดชอบงานขายสินค้า ของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก – วางแผนและนำเสนอรายการขาย – ดูแลการจัดเรียง…สินค้าของบริษัทฯ ในชั้นวางในลูกค้า – แก้ปัญหาของลูกค้า – จัดทำรายงานการขาย เก็บเงินสด – ประจำจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย เลย ชัยภูมิ สมัครงาน online หรือสมัครด้วยตนเอง สมัคร+สัมภาษณ์ ทุกวันวันจันทร์-พุธ. 02-7908883, 091-7739417 E-mail: Artinan.l@dksh.com อัตรา : 10 เงินเดือน : 10000+ สวัสดิการ : โบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (3-7.5%),วงเงินประกันชีวิต 12 เท่า(ไม่น้อยกว่า 300,000.- บาท),ประกันสุขภาพกลุ่ม, เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส, การศึกษาบุตร, บุคคลในครอบครัวถึงแก่กรร…

20 September 2017 | 7:20 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments