พนักงานขายหน่วยรถ/ พนักงานขายเครดิต (จ. สมุทรสาคร/ จ. นครราชสีมา)

งาน งานใหม่ พนักงานขายหน่วยรถ/ พนักงานขายเครดิต (จ. สมุทรสาคร/ จ. นครราชสีมา)

จังหวัดสมุทรสาคร – จังหวัดนครราชสีมา – รถ/ พนักงานขายเครดิต (จ. สมุทรสาคร/ จ. นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน 1. บรรลุเป้าหมายการขาย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มยอดขายและฐานลูกค้าในตลาด ลูกค้าได้รับสินค้าครบถ้วนและตรงเวลา เสนอสินค้าและเพิ่มการกระจายสินค้า 2. การชำระหนี้ของลูกค้า สามารถเก็บชำระหนี้ของร้านค้าที่ตนรับผิดชอบได้ ตรวจสอบข้อมูลการเก็บชำระหนี้ได้และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 3. การเปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่ หาข้อมูลลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และ รักษาฐานลูกค้าเก่า วิเคราะห์ศักยภาพในการขายแก่ลูกค…นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การปรับปรุงกระบวนการบริหารองค์กรด้านต่างๆ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา” สวัสดิการ 1. ทำงาน 5 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ , ทำงาน 6 วัน สำหรับ พนักงานที่สังกัดโรงงานมหาชัย และโรงงานระยอง 2. โบนัสประจำปี 3. โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Performance Bonus) 4. การทบทวนและปรับค่าจ้าง…

2 November 2016 | 11:55 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments