พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก ประจำสาขา เซ็นทรัล ชลบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก ประจำสาขา เซ็นทรัล ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่างให้สมส่วน บริษัทมีการฝึกอบรมงานขาย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นอย่างมืออาชีพให้ เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จังหวัด ชลบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าค…วามสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 1 ปี 4. บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน รักการออกกำลังกาย 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี 15 วัน – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต – ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เครื่องแบบ – พนักงานออกกำลังก…

1 January 2016 | 1:31 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments